Як влаштована сучасна переробка вторинної міді?

Вторинна мідь

У загальному балансі виробництва міді частка вторинної сировини зростає з кожним роком. Основними її джерелами залишаються відходи машинобудування, мідна або латунна стружка, залишки біметалів, уживане електротехнічне обладнання (обмотки роторів, статорів, пробиті кабелі), кольоровий брухт.

Зазвичай, при заготівлі вторинної міді більшу її частину прагнуть використати для виробництва латунних і бронзових та напівфабрикатів. І лише одна третина від загальної кількості сировини повертається у металургійну переробку. Усе тому, що вторинна мідь за своїм хімічним складом доволі складна і часто містить домішки інших кольорових металів — олова, цинку, свинцю, нікелю, сурми, миш’яку.

На вибір технологічної схеми переробки вторинної міді впливає реакція металів, які знаходяться разом з нею у сплаві, та фізична характеристика сировини. Дрібну вторинну сировину брикетують або агломерують, велику — пакетують. У сучасній практиці застосовують три схеми переробки вторинної міді:

  • відновна плавка у шахтних печах (для латунної сировини);
  • відбивна плавка (для мідно нікелевої сировини);
  • окислювальна плавка у конвертерах (для бронзової).

Продуктами плавки у всіх випадках залишається чорнова мідь, шлак, пил і гази Чорнова мідь, отримана при переробці вторинної сировини, часто забруднена домішками інших металів, тому вимагає додаткового збагачення в конвертерах. Схожа ситуація зі шлаками — їх необхідно відправляти на додаткову переробку, щоб отримати мідь та цинк.

Неодмінною умовою правильної експлуатації металургійних агрегатів при переробці вторинної міді вважається добре організована система пиловловлювання. Найчастіше для цього використовують рукавні фільтри з попереднім охолодженням газів в кулерах або скруберах. Однак їх експлуатація нерідко пов’язана зі значними труднощами, тому сьогодні піднімається питання про заміну рукавних фільтрів швидкісними пиловловлювачами.

Підвищений вміст домішок металів у вторинній міді вносить деякі особливості у її подальшу переробку. Наприклад, при вогневому рафінуванні вторинної чорнової міді з підвищеним вмістом цинку її продувають вугільним пилом, а сировину із підвищеним вмістом миш’яку — содою. Електролітичне рафінування анодної міді проводять за допомогою струму, оскільки вона практично не містить благородних металів. А от гідрометалургійні способи переробки вторинної міді не отримали широкого застосування на практиці.