Що таке феросплави: види, технологія виробництва та особливості формування ціни

Виробництво феросплавів

Феросплавами називають напівпродукти металургійного виробництва — сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, які використовуються для виплавки сталі (для розкислювання і легування рідкого металу, скріплення шкідливих домішок, надання металу необхідної структури та властивостей), а також для отримання інших феросплавів (так звані передільні феросплави). Існує дві причини затребуваності подібних сплавів у промисловості. По-перше, легування феросплавами обходиться дешевше, ніж використання чистих металів. По-друге, отримані з’єднання характеризуються нижчими температурами плавлення, що спрощує процес легування сталі.

Як виробляють феросплави?
Для виробництва феросплавів використовують різноманітні руди або концентрати. Зокрема руда необхідна для виробництва феросиліцію, ферохрому та феромарганцю. Усьому причиною — високий відсоток окислів елемента, який підлягає відновленню у складі руд. У свою чергу металургія феросплавів заліза і тугоплавких металів використовує рудні концентрати. Для цього руду попередньо збагачують, отримуючи з неї концентрат необхідного оксиду.

Сьогодні існує три відновлювальні методики отримання легуючих з’єднань на основі заліза. Сюди відносяться: вуглецевовідновлювальний спосіб, силікотермічна обробка та алюмінотермічна технологія.
Перший метод застосовується у виробництві феромарганцю, а також сплавів заліза з кремнієм та хромом. Цей спосіб вважається найдешевшим, а відновлювальна реакція в ньому належить до типу ендотермічних. Як результат, процес проходить з постійним підведенням тепла, що генерується електричними дугами.

Термічні способи виробництва феросплавів також проходять всередині феросплавних печей. Однак необхідні потужності трансформаторів для цих процесів істотно нижчі. Ці технології використовуються насамперед для виготовлення низьковуглецевих феросплавів. Альтернативно, виплавка феросплавів може відбуватися у футерованих горнах. Основна умова для цього — тепла, що виділяється, повинно вистачати для розплавлення металу та шлаку.

Сучасний ринок феросплавів
Сучасний ринок феросплавів доволі різноманітний, а ціни на ньому коливаються у широкому діапазоні. Вартість феросплавів залежить від елементів, які входять до їхнього складу (тому найдорожчими вважаються з’єднання на базі тугоплавких металів), а також від обсягу партії. Щоб добре розумітися у розмаїтті фероз’єднань, необхідно знати, за яким принципом формуються їхні найменування. Насправді присвоєння коду продукції відбувається за простим принципом і містить три групи позначень:

  • Ф — провідна літера, яка визначає приналежність металу до феросплавів.
  • Друга літера коду вказує на основний елемент, від якого і залежить ціна. Наприклад для феросиліцію це С, феромолібдена Мо, фероніобія НБ тощо.
  • Нарешті останні цифри вказують на процентний вміст провідного елементу у сплаві.