Особливості процесу переробки та утилізації металевої стружки

Металева стружка

Стрімкий технологічний прогрес призвів до інтенсивного використання металу та швидкого скорочення його ресурсів. Сьогодні проблема відновлення світових запасів металу є доволі актуальною, а одним зі способів її вирішення є збір та подальша переробка металевої стружки. Остання виникає у процесі роботи з деталями на заводах і підприємствах, а її загальна вага може становити до 10% від маси оброблюваних деталей. Це дуже велика кількість вторинної сировини, яку можна успішно використати у повторній переробці для отримання нових металевих заготовок.

Збір і транспортування стружки ускладнюються тим, що ці відходи мають невелику щільність. Це призводить до того, що контейнер для збору металевої стружки дуже швидко наповнюється, тому для її перевезення на переробне підприємство потрібно чимало транспортних засобів та додаткових рейсів. Проблеми виникають і під час самого процесу переробки. Річ у тім, що через окислення легуючих компонентів, які входять до складу непресованої стружки, виникають суттєві втрати металу у ході її переробки. Це, у свою чергу, призводить до зниження якості одержуваної сталі. Щоб позбавитися цієї проблеми, на підприємствах використовують спеціальні механізовані системи для збору, зберігання і транспортування стружки та її підготовки до подальшої утилізації.

Що стосується самого збору та переробки металевих відходів виробництва, то це доволі трудомісткий процес, який складається з наступних етапів: збір металевої стружки; подрібнення; очищення і осушення; пресування або брикетування матеріалу. У результаті з’являються компактні брикети вторсировини, які зручно транспортувати і які, маючи нижчий відсоток втрат металу при переплавці, дозволяють отримати значні обсяги високоякісної сталі.

Чималий відсоток металевої стружки припадає на відходи чорних металів (сталь, чавун). Перш ніж відправляти таку стружку на переробку, треба перевірити чи вона не має іржі, за винятком невеликого нальоту, а також не містить слідів відпалу чи впливу кислоти. Крім того, перевіряється і наявність на ній масляних відкладень. Прийом стружки кольорових металів також має свої особливості, які пов’язані із відсутністю у її складі різних домішок. Великі переробні підприємства, для правильної класифікації стружки, використовують кілька методів: візуальний огляд,
облік магнітних властивостей матеріалу та хімічний аналіз складу. Лише після цих маніпуляцій стружка відправляється на переплавку, під час якої фахівці можуть робити проводити спектральний аналіз чистоти одержуваного металу.

Процес утилізації металевої стружки значно спрощується завдяки спеціалізованим механізованим комплексам, які дозволяють підготувати вторсировину до подальшої переплавки. Ці комплекси мають у своєму складі різноманітне обладнання: дробарки, центрифуги та преси. Дробарки дозволяють подрібнювати стружку шляхом її різання чи тертя. Такі установки підходять для дроблення відходів як чорних, так і кольорових металів. Центрифуги застосовуються для очищення та осушення дробленої металевої стружки. За допомогою цих пристроїв можна виділити зі стружки залишки масла і різних емульсій та просушити метал. Завершальною фазою є брикетування металевої стружки у пресах. Після обробки на пресі, металева стружка перетворюється на компактні брикети з високою щільністю, з яких отримують високоякісний переплавлений метал. До того ж така стружка займає мінімум місця і володіє високою щільністю, що значно спрощує її транспортування та робить процес переплавки ефективнішим.